Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p202.php3

Internet není jen Web!

Další důležitou skutečností, kterou je nutné mít na paměti, je fakt že Internet je ve své podstatě jen platformou, na které je možné provozovat celou řadu služeb - například elektronickou poštu, síťové noviny (netnews, alias USENET), FTP archivy, službu WAIS, Gopher, či službu World Wide Web (nebo mnohé další, zde rozhodně nejde o úplný výčet). Každá z těchto služeb přitom má svůj vlastní způsob fungování, svůj vlastní způsob ovládání (k jejímu použití se využívají specifické klientské programy), a má také jiné požadavky a jiný celkový přístup k vyhledávání toho, co kde existuje a je dostupné. Jiné je vyhledávání adres pro potřeby elektronické pošty, jiné je vyhledávání souborů v FTP archivech, a stejně tak je jiné i vyhledávání v rámci služby World Wide Web. Proto také existuje specializace i mezi vyhledávacími službami, které potřebám vyhledávání vychází vstříc - některé jsou šity na míru vyhledávání osob a jejich emailových adres, jiné potřebám vyhledávání souborů atd.

Důležité ale je, že i v prostředí Internetu dochází k výraznému zužování dříve velmi širokého repertoáru používaných služeb. Lze to ostatně vysvětlit i přechodem Internetu z akademické sféry do rukou sféry komerční, a stále větším počtem ne-akademických uživatelů Internetu. Dokud totiž Internet používali jen lidé z akademických kruhů, nebylo až tak problémem chtít po nich, aby se naučili specifickému (a mnohdy nepříliš intuitivnímu) způsobu práce s mnoha různými službami. V případě ne-akademických uživatelů již ale není možné požadovat takovouto přizpůsobivost - místo ní to musí být Internet, kdo se sám přizpůsobí svým uživatelům. Proto se stále více používá jen stále menší okruh různých služeb, a to těch, které dokáží nabídnout uživatelům vysokou užitnou hodnotu, a současně s tím se snadno a velmi intuitivně ovládají. V současné době jednoznačně vítězí elektronická pošta a služba World Wide Web, které jsou uživateli zdaleka nejpoužívanější.

Zajímavý, a z pohledu problematiky vyhledávání velmi důležitý je i další trend - integrace služeb na platformě WWW. Tomu je třeba rozumět tak, že dřívější "samostatné" služby se dnes stávají součástí služby World Wide Web, neboli jsou pro uživatel přístupné a využitelné stejně tak, jako běžné WWW stránky (a tudíž i prostřednictvím stejného browseru, který uživatel používá pro své brouzdání v rámci světa WWW). Totéž pak platí i pro specializované vyhledávací služby, například pro vyhledávání osob a jejich adres, vyhledávání souborů apod. - také tyto vyhledávací služby jsou dnes dostupné prostřednictvím služby WWW, a do budoucna lze očekávat, že tato forma jednoznačně převáží (a původní "samostatné" formy specializovaných vyhledávacích služeb nejspíše zaniknou).

V tomto článku se proto zaměříme především na problematiku vyhledávání ve světě WWW, ale v závěru se zmíníme i o dalších vyhledávacích službách.