Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s235.php3

Kdy používat MIME?

Standard MIME dnes podporuje většina novějších poštovních klientů, zejména pro prostředí MS Windows, a to velmi pohodlným a uživatelsky přítulným způsobem. Uživatelé takovýchto "MIME-znalých" (MIME-enabled) a správně nakonfigurovaných poštovních klientů mohou jednoduše psát česky, s plnou diakritikou, přidávat ke svým zprávám přílohy ve formě souborů velmi jednoduchým způsobem (např. na principu drag and drop), a nemusí se starat o žádné technické detaily, které zůstávají skryty na pozadí.

Mohlo by se tudíž zdát, že využívání možností standardu MIME je možné jednoznačně doporučit, vždy a za všech situací - jak pro potřeby přibalování nejrůznějších příloh ke zprávám, tak i pro možnost používání české diakritiky. Ale pozor!

V praxi ale existuje mnoho poštovních systémů, které standard MIME ještě nepodporují, a nejspíše ještě nějakou dobu nebudou podporovat, nebo jej nepodporují v plném rozsahu. Jde například o uživatele pracující na jiných platformách, kde tempo inovací není ještě zdaleka tak velké jako na platformě Intel/MS Windows - takovíto uživatelé ještě stále mohou pracovat s poštovními programy, které standard MIME nepodporují. Další velkou skupinou pak jsou uživatelé jiných poštovních systémů, než "SMTP pošty" (tedy například uživatelé proprietárních poštovních systémů typu cc:Mail, Microsoft Mail, Mail602, GroupWise apod.). Takovéto poštovní systémy obvykle jsou propojeny se světem internetové pošty na bázi SMTP pomocí poštovních bran, ale tyto brány zdaleka ne vždy podporují také standard MIME!


Obrázek 1.
Příklad zprávy, odeslané s využitím možností MIME (z poštovní klienta Outlook Express), a přijaté poštovním klientem který MIME nepodporuje (mailer ELM v prostředí Unixu).

Pokud jde o používání české diakritiky v elektronickém poštovním styku, je třeba si uvědomit, že pokud příjemcův poštovní klient nepodporuje standard MIME, bude jeho uživatel místo správných háčků a čárek číst něco zcela jiného (jak se snaží názorně ukázat výše uvedený obrázek. Pokud váš poštovní klient MIME podporuje a vy chcete psát česky s plnou diakritikou, pečlivě zvažte, komu píšete. Pokud máte rozumnou jistotu, že i poštovní klient adresáta podporuje standard MIME (a je správně nakonfigurován), pište hezky česky, se všemi háčky a čárkami. Pokud ale takovouto jistotu nemáte (a například při psaní příspěvků do elektronických konferencí ji ani nemůžete mít), pak raději berte ohled na ty, kteří na svých počítačích češtinu a standard MIME nemají, a pište bez háčků a čárek.