Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s203.php3

Jak pracovat s informacemi?

Je-li Internet obrovským zdrojem nejrůznějších informací, pak je jistě na místě se ptát, jak s těmito informacemi nakládat co možná nejefektivněji - jakou strategii mají volit ti, kteří informace produkují a zveřejňují, a jakou ti, kteří informace využívají (doslova: konzumují). Důležité přitom bude i to, jaké možnosti Internet poskytuje, neboli jaké služby pro práci s informacemi nabízí. Podstatnou roli samozřejmě bude hrát i čím dál tím větší objem informací, které neustále vznikají, stejně tak jako naše omezená schopnost přijímat a náležitě "vstřebávat" nové informace. Jak to tedy udělat, aby se lidé snadno, rychle a pohodlně dostali k takovým informacím, jaké skutečně potřebují a chtějí, a jak se naopak vyhnout nežádoucí záplavě nechtěných, nerelevantních, nekvalitních, a někdy i nesprávných informací? Lze to vůbec?