Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s201.php3

Úvod

Globální počítačová síť Internet je doslova fenoménem moderní doby. Lze se na ni dívat mnoha různými pohledy - například očima technika, který se zajímá o konkrétní způsob fungování tohoto novodobého technologického zázraku. Nebo očima ekonoma, který se ptá "kolik to stojí", či očima člověka zodpovědného za bezpečnost privátní sítě připojené k Internetu. V tomto příspěvku se na Internet podíváme očima koncového uživatele, a budeme se ptát na zcela základní otázky:
  • jak pracovat s obrovským informačním bohatstvím, které dnešní Internet nabízí
  • jaké služby dnešní Internet nabízí
  • jak se orientovat v Internetu a jak v něm vyhledávat
  • jaké trendy se začínají rýsovat na obzoru.

Bylo by jistě nošením dříví do lesa opakovat, jakou roli hrají v dnešním světě informace - jak jsou důležité, jakou mají strategickou hodnotu, jak rozhodují o úspěchu či neúspěchu nejrůznějších aktivit. Stejně tak je jistě dobře známý i fakt, že Internet může být vynikajícím zdrojem informací. Již poněkud méně se ale ví o tom, jak konkrétně z Internetu "vydolovat" požadované informace - jaké techniky, postupy a nástroje je nutné zvládnout, a také čeho se vyvarovat, jakým úskalím se vyhnout. Mnohé přitom může být odvozeno od znalosti základních fakt a souvislostí o Internetu jako takovém, o službách které nabízí a o způsobu jeho fungování. Začněme proto náš "uživatelský pohled" na Internet úvahou o tom, v jakém smyslu je vlastně Internet tak často opěvovaným zdrojem informací.