Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s202.php3

Úvod

Telekomunikace jsou nesmírně významným odvětvím, a jejich význam neustále roste i díky jejich splývání s informačními technologiemi. O nutnosti rozvíjet telekomunikace dnes již pochybuje asi málokdo, a konsensus panuje i v tom, jak toho dosáhnout: nikoli zachováváním exkluzivity pro dosud monopolní operátory, ale naopak liberalizací telekomunikačního trhu a nástupem konkurence.

Ne vždy tomu ale bylo stejně. Například ještě v roce 1994, když naše vláda přijímala první zásadní rozhodnutí o tom jak dál v sektoru telekomunikací, vsadila na monopol. Umožnila sice postupnou liberalizaci dalších telekomunikačních služeb, včetně služeb datových, ale nejdůležitější oblast telekomunikací - pevnou telefonii - se rozhodla rozvíjet na monopolním principu. Naštěstí již tehdy padlo přesné datum, kdy by přetrvávající monopol měl být ukončen a celý náš telekomunikační trh plně liberalizován. Tímto datem je 1. leden roku 2001.

Rozhodnutí plně liberalizovat náš telekomunikační trh bylo potvrzeno i druhým zásadním koncepčním rozhodnutím, kterým bylo přijetí Národní telekomunikační politiky na jaře roku 1999.

Od zásadního rozhodnutí na vládní úrovni k jeho faktickému naplnění však vede cesta jen přes vydání nového telekomunikačního zákona, který by přesně kodifikoval "pravidla hry" na liberalizovaném trhu - dosud platný telekomunikační zákon totiž pochází z roku 1964 a je své době velmi poplatný.