Články publikované v měsíčníku Telekomunikační Revue, v roce 1998
Kdo bude vládnout Internetu? (prosinec)
O způsobu řízení Internetu na principu konsensu a o dalším vývoji - se zaměřením na vývoj v oblasti systému DNS, domén a doménových jmen. Článek popisuje genezi snah o řešení problému tzv. generických domén nejvyšší úrovně, od memoranda o porozumění (od IAHC) až po návrhy vlády USA (tzv. green paper a white paper). Zachycen je vývoj cca do konce léta 1998.
Internet a počítačové sítě na Invexu 98 (listopad)
Reportáž z Invexu 98, zabývá se těmito tématy: vývoj internetové telefonie, ceny za připojení, bezdrátový přístup k Internetu, možnosti sdíleného přístupu, Tesla a její set-top box, internetové televize na Invexu.:
Konvergence na sítích (říjen)
Přehledový článek, který se zabývá problematikou vzájemné konvergence datových a telekomunikačních sítí. Popisuje genezi snah o konvergenci: od ISDN, přes ATM, až po třetí pokus, kterým je konvergence na platformě datových sítí a protokolu IP.
Internetová telefonie: proč to dříve nešlo, ale dnes už jde? (září)
Přehledový článek o podstatě a filosofii tzv. internetové telefonie, se zaměřením na důvody, kvůli kterým se tato služba začala prosazovat až poměrně nedávno.
Technologie Internetu a jejich využití v podnikových IS (část I.) (červen)
Textová část mého příspěvku na konferenci EISF 98, zabývající se technologiemi information push a problémy, které řeší - problémem příliš velkého objemu informací, problémem neuspořádanosti informací, problémem správy softwarových systémů (část I.)
Internet na CeBIT-u 98 (květen)
Reportážní článek z veletrhu CeBIT, se zaměřením na Internet, internetovou telefonii, push technologie a nové formy přístupu k Internetu.
Vyhledávání v Internetu (duben)
Úvod do problematiky vyhledávání v Internetu, se zaměřením na základní klasifikaci vyhledávacích služeb - katalogy a vyhledávací služby databázového typu.
Internet jako informační zdroj (březen 1998)
Obecnější pohled na možnosti získávání informací z Internetu a na vliv takových faktorů, jako jsou vlastnické vztahy k Internetu, neexistence povolovacího či schvalovacího řízení, neuspořádanost obsahu atd.
Konference EISF'98 - Enterprise Internet Strategy Forum (březen 1998)
Reportážní článek z konference EISF