pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

provedení a umístění podpisu jméno "J. K." napsala do záhlaví listiny sama zůstavitelka… nemohlo by se jednat o její podpis tak, jak vyžaduje § 1534 o.z., neboť „již z výrazu ´podpis´ lze dovodit, že se jedná o uvedení jména a příjmení (resp. o uvedení samotného příjmení či za určitých akceptovatelných okolností o uvedení pouhého jména či pseudonymu) jednající osoby na konec textu (pod textem) obsahujícího její projev vůle“ • 21 Cdo 5591/2015: již k NOZ, ale šlo o závěť  (přísnější)