pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

co je písemnost a co je listina? • legální definice „písemnosti“ chybí – různé předpisy i judikatura nejednotné – terminologický problém: záměna slistinou • „písemně nebo elektronicky“ x postupný vývoj – terminologický problém: „datová zpráva“ • elektronická podoba x podoba „datové zprávy“ • od 19.9.2016 DZ v ISDS        x jinak už jen „dokument“ • naše definice písemnosti: – grafické zachycení obsahu právního jednání (řeči) vpísmenech (a číslech)          + označení (identifikace) jednající osoby • nejde o zachycení např. formou audio nebo video záznamu (x důkaz oexistenci) • nic neříká o podobě tohoto zachycení • podoba listinná (písmena zaznamenaná na libovolném hmotném substrátu, typicky „kusu papíru“ = „listina“) • podoba elektronická („písmena“ digitální, bez vazby na konkrétní hmotný substrát = datový soubor určitého formátu, který text zachycuje azobrazuje pomocí HW a SW) • textová podoba (§ 1819 a násl. NOZ) = písemnost (nejen listina) bez podpisu?