pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

důsledky absence písemné formy • forma ze zákona – důsledek: – neplatnost absolutní (§ 40 SOZ vždy, § 3028 NOZ) • soud zkoumá ex offo, kdykoli (i u pasivních účastníků!! - § 120/3 o.s.ř. ) – neplatnost absolutní (§ 582 a 588 NOZ) • určitě, pokud je zjevně dotčen veřejný pořádek = nemovitosti, uznání dluhu aj. • ex offo, kdykoli x lze konvalidovat v řádné formě! – neplatnost jen relativní (§ 2, 574, 580, 582 NOZ) • rozhoduje ještě účel a smysl zákona, jinak platí … ?? (různé názory) • pro relativní práva lze namítnout, jen „nebylo-li plněno“ (§ 582/2 NOZ)        = oboustranně, celé plnění, dosud realizovaná plnění  x jinak ?? • pak omezení, zda, kdo a kdy se může dovolávat, jinak platí!! • forma na základě ujednání stran – důsledek: – neplatnost absolutní (§ 1758 NOZ – jinak nechtějí být vázáni) – jen relativní neplatnost (§ 40a SOZ, § 582, 574, 586 NOZ) = omezení: • nutnost dovolat se  + včas (promlčení …) = pasivní účastník má smůlu • může jen chráněná strana, která nezpůsobila  • jen nebylo-li plněno