pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

stávající judikatura NS • k SOZ a jiným předpisům: – 23 Cdo 1593/2012:  e-mailovou korespondenci účastníků řízení, která nebyla opatřena elektronickými podpisy, nelze považovat za písemnou dohodu ozměně smlouvy • šlo o změnu pís. smlouvy o obch. zastoupení (její přílohy) • nerozebírá, zda vůbec bylo na konci emailu napsáno        aspoň jméno (jaké, jak) x nic = za podpis to NS nepovažoval – v odůvodnění odkaz na prostý epodpis – 30 Cdo 1230/2007:  stejná situace • šlo o návrh smlouvy o postoupení pohledávky • rozhodnutí skutkově opět nerozebírá, jak „podpis“ vypadal – v odůvodnění odkaz na prostý epodpis – 33 Cdo 3210/2007:  prostřednictvím e-mailové adresy zaslaný vyplněný formulář nelze považovat za písemnou formu smlouvy • šlo o formulář cestovní smlouvy na stránkách CK (asi stažený a vyplněný a vložený do mailu jako příloha) • rozhodnutí skutkově nerozebírá, zda a jak vypadal formulář = scan vlastnoručního podpisu x jen vytištěný název CK x nic / u zájemce dtto – v odůvodnění odkaz na prostý i na zaručený epodpis + § 3 x neřešeno co se podepisuje