pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

shrnutí • existuje dualita písemných úkonů v elektronické podobě: – s využitím elektronického podpisu (bez dalšího) = obdoba vlastnoručního (čimechanického?) podpisu (samonosný dokument) • podepisuje se dokument, nebo něco jiného? • problém úrovně elektronického podpisu (funkce písemné formy) – je prostý a „zaručený“ EP vůbec podpisem? – problém právní (důkazní) síly = platí presumpce pravosti? – platí presumpce pravosti u všech typů EP nebo jen tam,                                                                  kde je totožnost podepisující osoby zjevná (prima facie)? – bez využití elektronického podpisu s použitím jiných elektronických prostředků (systémové řešení, dokumenty nejsou samonosné) • pokud nevyloučeno speciální úpravou (např. KatZ, ZPr) • jen „kvalifikované“ prostředky (systémy), které objektivně technicky zajistí trvalost a jednoznačnost určení jednající osoby a obsahu úkonu =  podobná funkcionalita jako vlastnoruční a elektronický podpis (funkce písemné formy) • musí být prokázáno, nelze jen vycházet z tvrzení jedné strany, jinak nejde o písemnou formu a už vůbec neplatí presumpce pravosti • kdo může být správcem identity a elektronických prostředků ? – druhá smluvní strana x jen někdo třetí??