pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

právní úprava jednání v písemné formě – § 40/3 SOZ - písemný právní úkon je platný, je-li podepsán jednající osobou – činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. – podpis může být nahrazen mechanickými prostředky vpřípadech, kdy je to obvyklé. – je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů.