pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

shrnutí • pro praxi je nutné: – ujasnit si terminologii (neustálená, stálý vývoj technický i právní) – rozlišit povinnou písemnou formu x nepovinnou – rozlišit důsledky, pokud byla povinná písemná forma porušena • zákon (která část) x ujednání + různé právní názory • zákon elektronickou podobu nepřipouští, nebo chybí souhlas adresáta – ujasnit si, jaké požadavky máme na podpis a proč • co ještě je vlastnoruční podpis a co už ne a proč (funkce písemné formy) • kdy lze nahradit vlastnoruční podpis  mechanickým podpisem (např. tištěným) • zda je důvod k tomu, aby účel podpisu v elektronické podobě  neplatil • jakou úroveň EP tedy budeme považovat za podpis, resp. jak naložíme s důkazním břemenem – existuje obdoba mechanického podpisu? – lze si sjednat, co „rozumíme (dostatečným) elektronickým podpisem“? • zda lze EP (na rozdíl od VP) zcela nahradit jinými elektronickými prostředky a jakými?