pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

forma x elektronická podoba • dvojí podoba písemné formy – problémy:  výslovně neřešeno – lze použít obě ve vztahu k jednomu jednání? • listinná nabídka x elektronické přijetí a naopak • asi tomu nic nebrání x požadavek: – na podpis „na jedné listině“ (nemovitosti)           x rozhoduje stejný  obsah – na úředně ověřený podpis (jen na listině)