pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

forma x elektronická podoba • zásada bezformálnosti se (ne)týká podoby ??  výslovně neřešeno – písemná forma (výslovné jednání) má dvě podoby • listinná x elektronická (může být písemná x výslovná i zvukově, obrazově, jinak) – pro komunikaci v elektronické podobě nutné technické prostředky a znalosti • HW, SW se může lišit podle použité elektronické podoby (mnoho typů) • x ústní projev i písemný projev v listinné podobě (nic speciálního = i pro „průměrné“) • právo řeší nevidomé a negramotné x nikoli „nevybavené“ a „IT negramotné“ – NÁZOR: nutný souhlas adresáta právního jednání – bezformální (i konkludentní) • emailová adresa – sama asi nestačí (běžná komunikace x právní jednání) • DS + souhlas pro poštovní zprávy OK x účet na FB, WhatsApp aj. • příjem datového nosiče, typu datového souboru • zvolil jako první (něco poslal, má aktivní webovou stránku) • problém zejména u jednostranných úkonů (potvrzení, výpověď,..) – komplikace při dokazování • provedení elektronického důkazu neupraveno (§ 125 o.s.ř.) – obdobně jako listina (ID, popř. v konkrétním SW?) – „ohledání“ internetových stránek, ID účtu, mobilu, PC?? • soud přijímá jen určité formáty souborů (Instrukce)