pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

alternativní názorový proud • teze: přerazítkovávání je zbytečné – nebo dokonce nesprávné …… • obvykle zdůvodnění: tzv. vyvratitelná domněnka pravosti – „Neprokáže-li  se  opak, dokument v digitální podobě se považuje za  pravý,  byl-li  podepsán  platným uznávaným elektronickým podpisem …… a   opatřen   kvalifikovaným  časovým  razítkem“. • ale: – jsme-li (stále ještě) schopni prokázat, že podpis na dokumentu byl platný,  pak nepotřebujeme žádnou domněnku – když máme jistotu (protože platnost podpisu v čase nekončí) • tím méně  potřebujeme zpochybnění („neprokáže-li se opak ….“) – nejsme-li již schopni prokázat platnost podpisu, pak domněnku stejně nemůžeme aplikovat • nejsou splněny její předpoklady