pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

pamatujme si, že: • „platný/neplatný“ je stav elektronického podpisu • ověřování je činnost, kterou tento stav zjišťujeme – ověřování může skončit konstatováním, že • „podpis je platný“ – pokud máme explicitní důvod prohlásit jej za platný » což máme tehdy, pokud jsou splněny všechny nutné podmínky pro jeho platnost • „podpis je neplatný“ – pokud máme explicitní důvod prohlásit jej za neplatný » což máme tehdy, pokud je splněna alespoň jedna postačující podmínka pro jeho neplatnost • „nevíme“, resp. „platnost podpisu je neznámá“ – ve všech ostatních případech • ověřováním (naší činností) se stav (platnost) podpisu nemění – stejně tak se nemění ani naší (ne)schopností ověření provést !!!!