Příspěvek na konferenci: Schola Nova 2002
Na konferenci "Schola Nova 2002" jsem se zúčastnil panelové diskuse na téma Internetu do škol. Jako svůj úvod do diskuse jsem zde prezentoval krátké shrnutí svých názorů a pohledů na způsob realizace celého projektu.

Kam míří Státní informační politika ve vzdělávání?