Příspěvek na konferenci: Setkání partnerů CEO
Na akci "Setkání partnerů" Centra pro elektronický obchod dne 27.11.2001 k problematice Zelené knihy elektronického obchodu jsem měl dva krátké úvodní příspěvky.

Historie podpory elektronického obchodu v ČR
kde jsem se snažil nastínit celou historii této problematiky v ČR, počínaje návrhem na opatření k podpoře el. obchodu v roce 1999, až po samotnou Zelenou knihu o el. obchodu
Připomínky k Zelené knize o el. obchodu
kde jsem se snažil sjrnout své hlvní připomínky z dokumentu Zelená kniha o el. obchodu, ve verzi z 15.11.2001.