Slide c.  2

co je cloud computing? • není to „jedna věc“  • je to „završení“ celé řady vzájemně souvisejících trendů – „tak dlouho na více místech něco roste, až se to spojí a přeroste v něco úplně nového“ • konkrétně (cloud computing vychází z): – moderních výpočetních modelů • network-centric computing, server-based computing, grid computing, utility computing, SOA, ……. – možností virtualizace (HW, SW, …..) • odstranění závislosti na „hmotné podstatě“ – poskytování zdrojů formou služby • hostingové služby, ASP,  SaaS, PaaS, IaaS, …. – možností sítí • nezávislost na umístění/vzdálenosti – možnost využití/práce na dálku – vývoje v energetice a v oblasti know-how • stoupá význam cen energií – pro napájení, chlazení, … • znalosti a dovednosti jsou stále dražší – vyplatí se je „koncentrovat“ – „economy of scale“ • snahy dosahovat ekonomických výhod skrze „dělání věcí  ve velkém“ – nových byznys modelů a potřeb • snahy využívat služby, ne nakupovat  nástroje (HW, SW, infrastrukturu) – snaha vyhnout se investicím, rizikům z nových řešení, – platím podle skutečného využití • potřeby plynulého škálování  – „konzumuji“ podle potřeby • možnost specializace – dělám jen to, co umím • nemusím se pouštět do toho, co neumím • potřeby outsourcingu – „někdo to udělá/zná/vyřeší za mne“