pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

protokol RTP (v TCP/IP) • možnosti – používat protokol TCP (méně časté) • pracuje s proudy dat (vytváří iluzi datového proudu) • je spolehlivý – a zajišťováním spolehlivosti způsobuje nepravidelnosti v doručování dat – což multimediálním aplikacím obvykle vadí více, než případné poškození (či ztráta) dat – používat protokol UDP (častější) • nezajišťuje spolehlivost – nezvyšuje nepravidelnost v doručování dat • nepracuje s proudy dat (ale s bloky – přenáší data po blocích) – příjemce a odesilatel si musí zajistit vše potřebné sám • emulaci proudů, jejich identifikaci a popis, vyznačení času odeslání, … – používat protokol RTP (častější) • Real Time Protocol • je „nadstavbou“ nad protokolem UDP – aby si příjemce a odesilatel nemusel zajišťovat „vše potřebné“ pro přenos multimediálních dat sám, je vše realizováno samostatným protokolem • "balí" jednotlivé části multimediálních dat do vlastních bloků (paketů) – a ty vkládá do UDP paketů • připojuje informace – o typu multimediálního obsahu – o pořadí paketu – o čase vzniku dat (timestamp) • kdy přesně data vznikla, tím usnadňuje jejich bufferování na straně klienta – o konkrétním streamu (proudu) – ……. • otázka: – jaký transportní protokol mají používat multimediální služby/aplikace? • typicky pracují s proudy dat (streamy) a mohou chtít využívat client buffering