Slide c.  22

Address Resolution • princip je stejný jako u IPv4 (s využitím protokolu ARP): • IPv4: „do pléna“ (pomocí broadcastu) se rozešle dotaz (ARP zpráva) s hledanou IP adresou, její držitel odpoví ARP zprávou již cíleně (unicast-em) přímo tazateli • v IPv6: • neexistuje broadcast, dotaz se pošle na multicastovou adresu • nikoli na ff02::01 (tj. „všechny uzly“ s dosahem „link-local“) • ale na adresu pro vyzývaný uzel (solicited node address) ff02:0:0:0:0:1:ffxx:xxxx • kde xx.xxxx  je posledních 24 bitů hledané IPv6 adresy • fakticky jde většinou o unicast (členem skupiny v dané síti je pouze jeden uzel) • uzlů „se stejným koncem“ IPv6 adresy ve stejné síti je obvykle jen minimum • dotaz nemá podobu ARP zprávy, ale ICMPv6 zprávy Neighbor Solicitation • ve které se vyplní (celá) hledaná IPv6 adresa • odpověď má podobu ICMPv6 zprávy Neighbor Advertisement • s vyplněnou HW adresou, posílá se zpět