pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

určení vlastní IPv6 adresy • koncový uzel si vygeneruje vlastní lokální linkovou (link local) adresu • začínají prefixem fe80:: /10 • pro adresu rozhraní (Interface ID) použije svou HW adresu • případně nějaký jiný postup (použije nějaký „token“) • uzel si otestuje jednoznačnost vygenerované lokální linkové adresy • použije k tomu postup Duplicate Address Detection, který je součástí mechanismů ND (Neighbor Discovery) • v zásadě: snaží se najít uzel, který by takovouto adresu již měl • pokud je vygenerovaná IPv6 adresa unikátní, uzel ji začne používat • jen v dané síti, protože je „lokální“ a platná jen pro danou síť • může jí využít pro oslovení směrovačů • pasivní: čeká na jejich ICMPv6 zprávy Router Advertisement • aktivní: vygeneruje ICMPv6 zprávy Router Solicitation