pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

Duplicate Address Detection • je řešením (např.) pro situaci, kdy: • uzel A si sám zvolí svou IPv6 adresu (pomocí autokonfigurace): adresu X • ale potřebuje se ještě ujistit, že je unikátní • že ji nepoužívá současně i někdo jiný – zda není duplicitní • postup • uzel A se snaží provést Address Resolution na svou novou IPv6 adresu X • postupuje stejně jako při skutečném Address Resolution • tj. do zprávy Neighbor Solicitation vloží adresu X jako cílovou IPv6 adresu • ale: adresu X ještě nesmí používat jako svou adresu (jako adresu odesilatele) • proto: • v hlavičce odesílaného IPv6 paketu s ICMPv6 zprávou uzel A místo své nové IPv6 adresy X použije nespecifikovanou IPv6 adresu (samé 0, resp. ::) • pokud jiný uzel B (ve stejné síti) již používá stejnou IPv6 adresu X, odpoví • ale: nemůže odpovědět přímo uzlu A, protože nezná jeho IPv6 adresu • proto: • svou odpověď rozešle na multicastovou adresu ff02::01 • tj. na všechny uzly v dané síti – mezi nimi je i uzel A, který odpověď  přijme