pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

druhy IPv6 adres • existují 3 druhy IPv6 adres: • unicast (individuální) adresy • identifikují vždy jedno síťové rozhraní, komunikace probíhá s tímto rozhraním • multicast (skupinové) adresy: • identifikují (multicastovou) skupinu uzlů, komunikace probíhá se všemi uzly ve skupině • začínají vždy na ff • anycast (výběrové) adresy: • identifikují skupinu uzlů, komunikace probíhá jen s jedním uzlem ve skupině  • další dělení IPv6 adres: • global unicast • globální individuální adresy • veřejné IPv6 adresy, musí být unikátní v celém Internetu • local unicast (unique local, ULA) • unikátní lokální adresy • individuální „privátní“ adresy, platné i pro více (pod)sítí • začínají na fc00 • link local • lokální linkové adresy • individuální „privátní“ adresy, platné jen pro danou (pod) síť • začínají na fe80 • site local • lokální místní adresy • nemají se již používat