pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

symbolický zápis IPv6 adres • IPv4: zapisují se po bytech, každý byte je vyjádřen dekadicky • např. 192.168.1.2 • IPv6: zapisují se po slovech (16 b.), každé je vyjádřeno hexadecimálně • např. 805b:2d9d:dc28:0000:0000:fc57:d4c8:1fff   (8 „položek“ á 16 bitů) • možnosti zkracování zápisu • leading zero suppressed • nulová slova se zkrátí na jedinou číslici • např.: 805b:2d9d:dc28:0:0:fc57:d4c8:1fff • zero-compressed • nulová slova se zcela vynechají  • např.: 805b:2d9d:dc28::fc57:d4c8:1fff • lze použít nejvýše jednou v celé IPv6 adrese !!! • mixed notation • pro „vkládání“ IPv4 adres do IPv6 • „embedded IPv4“ • posledních 32 bitů se zapíše jako u IPv4 • např. ::212.200.31.255 • speciální IPv6 adresy • loopback • 0:0:0:0:0:0:0:1, resp. ::1 • „unspecified address“ • 0:0:0:0:0:0:0:0, resp. :: • embedded IPv4 adresy • začínají na 0:0:0:0:0:0 • multicastové adresy • začínají na ff • link/site local adresy • začínají na fe