pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

zóny a dosahy adres • připomenutí: • skupinové (multicast) adresy mají explicitně určený dosah • 1=node-local, 2=link-local, …. 5=site-local, …… • konkrétní oblast dosahu je označována jako zóna (zone) • pro individuální (unicast) adresy • se také rozlišují dosahy – ale jen 2 • lokální linkové (link-local) a globální individuální (global unicast) • přitom s lokálními linkovými adresami může být podobný problém • jako s lokálními místními (site-local) • protože dva uzly v různých sítích mohou mít přiděleny stejné lokální místní adresy • řešením je připojit k IPv6 adrese ještě ID zóny