pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

povinné adresy uzlu • v IPv4 • každé rozhraní má přiřazenu právě jednu IPv4 adresu • kromě zvláštních případů, např. multicastu, virtuálních serverů …. • v IPv6 (RFC 4291) • každé rozhraní může mít přiřazeno (automaticky či ručně) více IPv6 adres: • individuálních (unicast) i výběrových (anycast) • každé rozhraní musí mít přiřazenu: • lokální linkovou (link-local) IPv6 adresu • každý uzel musí (povinně) reagovat na následující IPv6 adresy • všechny adresy všech svých rozhraní • všechny skupinové (multicast) adresy, v jejichž skupině je členem • včetně předdefinovaných • např. „všechny uzly“ (ff01:0:0:0:0:0:0:1 a ff02:0:0:0:0:0:0:1) • „všechny směrovače“ (pokud jde o směrovač) • adresy pro vyzývaný uzel (solicited node address) • pro všechny individuální a výběrové adresy • loopback (zpětnovazební adresu)