pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

výběrové IPv6 adresy (anycast) • jsou výhodné pro bezestavové služby • jako jsou dotazy/odpovědi DNS • hledání/nalezení určitého serveru …. • mají problém tam, kde jde o stavové fungování • protože každý požadavek může „dostat k vyřízení“ jiný uzel, který nezná předchozí historii (stav komunikace) • řeší se využitím výběrové adresy jen pro úvodní nalezení „protistrany“ • a další komunikace už probíhá cíleně, pomocí individuální adresy (unicast) • existují také lokální výběrové adresy (local anycast) • s dosahem v dané (pod)síti • všechny uzly jsou zde stejně „daleko“ a je jedno, „kdo se ozve“ • například:  adresa pro směrovače v dané (pod)síti