pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

výběrové IPv6 adresy (anycast) • poprvé zavedeny až v IPv6, jako významná novinka • princip fungování: • jsou stejné jako adresy individuální (unicast) • nemají speciální formát, není pro ně vyhrazena část prostoru IPv6 adres • nelze ani (jednoduše, navenek) poznat, zda se jedná o individuální, nebo ovýběrovou adresu • ve skutečnosti adresují celou skupinu uzlů • v určitém dosahu, který je dán velikostí prefixu • zareaguje („ozve se“) vždy jeden uzel z celé skupiny • který, je dáno implementací • obvykle: nejbližší, ve smyslu počtu přeskoků přes směrovače • možnosti využití: • rozklad zátěže • mezi různé servery • zlepšení doby odezvy • lepší rezistence vůči (D)DOS útokům • příklady využití: • kořenové DNS servery • za 13 adresami kořenových serverů se ve skutečnosti „skrývá“ 250 uzlů