pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

další skupinové adresy • v IPv6 existují ještě další varianty skupinových (multicast) adres • skupinové adresy vycházející z rozhraní • Link-Scoped IPv6 Multicast Addresses • místo prefixu obsahují adresu rozhraní (interface ID) • a lze je používat jen s dosahem 2 = link local (tj. v dané síti) • adresy pro SSM • Source Specific Multicast (SSM) • obdoba skupinových adres vycházejících z rozhraní, ale počítají jen s jedním možným zdrojem vysílání (distribuci) • vhodné  např. pro R a TV (z jednoho bodu) k více příjemcům současně • odesilatel (source) nepotřebuje specifikovat, kde přesně se nachází • vložený prefix je nulový (i jeho délka) • výsledná skupinová adresa má prefix ff3x::/96 • tj. je dočasná a „prefix based“