pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

dosah (scope) skupinových adres • jednotlivé oblasti stejného dosahu • tzv. zóny • se nesmí překrývat • a musí být „konvexní“