pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

skupinové (multicast) IPv6 adresy • skupinové IPv6 adresy jsou přiřazovány z „posledního bloku“ • a začínají vždy na ff::/8 • mají celou řadu „atributů“ • mohou být • trvalé nebo dočasné (zřizované dynamicky) • mají vždy určitý dosah • mohou „platit“ v dosahu daného rozhraní | sítě | místa | organizace atd. • nahrazují broadcast adresy • skrze (permanentní) skupinovou adresu, zahrnující všechny uzly …… • mohou zahrnovat i informaci o „shromaždišti“ • tzv. Rendezvous Point, přes který jsou data distribuována členům skupiny • slouží i dalším účelům • například pro potřeby protokolu Neighbor Discovery (náhrada ARP v IPv6)