pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

zprávy protokolu OSPF • protokol OSPF používá 5 druhů zpráv • které vkládá přímo do IP datagramů (Protocol ID= 89) • Hello • zpráva pro „navazání kontaktu“ se sousedním směrovačem • Database Description • přenos obsahu topologické databáze (LSDB) • Link State Request • žádost o zaslání části/celé LSDB • Link State Update • informace o změně v topologii (změně stavu linky) • Link State Acknowledgement • potvrzení zprávy Link State Update • směrovač po spuštění: • „naváže kontakt“ se všemi sousedními směrovači • pomocí zpráv HELLO • vyžádá si zaslání LSDB od svých sousedů • pomocí zpráv Link State Request a Database Description • když směrovač zjistí změnu • informuje o tom všechny ostatní směrovače (ve své oblasti) • pomocí zpráv Link State Update • šíří se pomocí multicastu • všechny směrovače potvrdí změnu • pomocí Link State Acknowledgement