pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

protokol OSPF • může fungovat ve dvou různých režimech • Basic Topology • celý AS (autonomní systém) je homogenní • jedna LSDB „pokrývá“ celý  AS • každý směrovač „zná“ celý AS • má jen jednu LSDB • je to vhodné jen pro menší AS • hůře škálovatelné • všechny směrovače jsou si rovny   • Hierachical Topology • celý AS je rozdělen na oblasti (Areas) • každá oblast má svou LSDB • oblast = autonomní systém v malém • jedna oblast je páteřní, ostatní ne-páteřní • obdoba „core | non-core“ • role směrovačů se mohou lišit • hraniční směrovač (boundary router) • propojuje páteřní oblast s „vnějším světem“ • páteřní směrovač (backbone router) • uvnitř páteřní oblasti • hraniční směrovač (area border router) • propojují oblasti mezi sebou, • vnitřní směrovač (internal router) • uvnitř oblastí, pracují jen s 1 LSDB