pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

CIDR bloky a jejich prefixy • mechanismus CIDR je „globální“ • ve smyslu: na rozdíl od subnettingu není omezen jen na uzavřenou soustavu (pod)sítí s jedním vstupním bodem • ale je „vidět“ pro celý Internet • musí ale řešit stejný problém jako subnetting: • určit, kde se nachází předěl mezi síťovou a relativní částí adresy • subnetting: řeší pomocí síťové masky (32 bitů, jako IP adresa) • CIDR: řeší pomocí tzv. (CIDR) prefixu • prefix je číslo, které udává počet bitů síťové části • příklady: • CIDR blok s prefixem 8 odpovídá třídě A • jedné A-čkové síťové adrese • blok s prefixem 16 odpovídá třídě B • blok s prefixem 24 odpovídá třídě C • blok s prefixem 32 odpovídá 1 individuální IPv4 adrese • zápis CIDR bloků: X.Y.X.W/prefix, například 192.168.0.0/16