pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  46

problémy při propojování různých segmentů pomocí mostů/přepínačů • příklad: Ethernet a Token Ring • problémy jsou: – v rozdílné povaze informací o topologii • Ethernetový most chce znát adresy sousedních uzlů, Token Ring-ový most chce znát cesty v síti – v různém způsobu vyjádření stejných informací • status rámce, adresy a zabezpečení jsou vyjádřeny jinak – v neexistenci ekvivalentů • např. v Token Ring-u mohou mít některé rámce vyšší prioritu, v Ethernetu neexistuje analogie – v rozdílné max. velikosti rámců • Ethernet připouští max. 1500 bytů, Token Ring 4000 až 17800 bytů – ….. možné řešení: • „překlad“ – angl: translation – data obsažená v rámci jednoho typu se „přeloží“ do jiného tvaru (odpovídajícího jinému typu rámce) • ne vždy je to možné, např. kvůli velikosti • může se tím něco ztratit (např. priorita) – musí se přijmout některá omezení • například při propojení Ethernet-Token Ring se Token Ringu omezí velikost rámce na maximum z Ethernetu – nejsou k dispozici mechanismy pro řešení fragmentace • „zapouzdření“, "tunelování" – angl: encapsulation, tunnelling – rámec jednoho typu se vloží (jako data) do rámce jiného typu, přenese, a opětně „vybalí“ • lze použít jen pro „průchozí“ konfigurace • může to být neefektivní