pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  41

využití demilitarizované zóny • veškerý provoz skrz DMZ je zablokován – idea: do DMZ se umístí „přestupní stanice“, přes které půjde veškerý provoz který má být povolen • a přestupní stanice jej dokáží účinně kontrolovat • „přestupní stanice“ budou ve skutečnosti aplikační brány – specializované na určitý druh provozu, který dokáží dobře kontrolovat, například poštu, WWW apod. – jsou to tzv. proxy brány • jde o stejný princip, jaký byl využíván již u středověkých hradů – vodní příkop měl bránit tomu, aby se do hradu dostal někdo jinou cestou než hlavní branou – u hlavní brány stál hlídač a ten každého zkontroloval