pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

paketové filtry • Výhody: – relativně laciné a snadné řešení • Nevýhody: – fungují na úrovni síťové vrstvy, eventuelně i transportní • nefungují na úrovni aplikační vrstvy – musí se rozhodovat na základě síťových adres a čísel portů – jejich možnosti rozpoznání útoku jsou omezené • kvůli tomu že "nevidí" až na aplikační úroveň • paketové filtry mohou být "statefull" nebo "state-less" – podle toho zda každý paket posuzují bez uvážení historie (state-less inspection) nebo s uvážením historie a předešlých paketů (statefull inspection)