pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

content switching • směrování na základě informací dostupných na úrovni 3. vrstvy nemusí být postačující – například při snaze poskytnout různým službám různé zpracování • příklad: – na zatížené lince se přenáší pošta a WWW stránky. Směrovač by chtěl dát přednost přenosu WWW stránek (pošta může počkat) – problém: směrovač nepozná, která data patří které službě • nepozná to z údajů na 3. vrstvě • příklad: – existuje redundantní spojení, směrovač se snaží rozkládat provoz mezi alternativní cesty podle typu požadavku • např. přenosy zvuku a obrazu po jedné cestě, vše ostatní po jiné cestě – opět problém: klasický směrovač nepozná, o kterou službu se jedná