pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

route servery • hlavním problémem distribuovaného směrování je složitost – to, že se směrovací informace vyskytují na mnoha místech • navíc ve značně „rozmělněné“ podobě • myšlenka route serverů: – soustředit směrovací informace do jednoho místa • kde se budou lépe spravovat – zde: včetně informací o rozdělení uzlů do jednotlivých VLAN • bude existovat jeden centrální route server – disponující potřebnými informacemi pro rozhodnutí o směrování/přepínání • v „okrajích“ sítě budou „okrajová zařízení“ – tzv. edge switch • fakticky multilayer switch • když si neví rady, zeptá se centrálního route serveru co a jak mají udělat !!!!!