pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

spolehlivý/nespolehlivý přenos •              pozorování: –          přenosy nejsou nikdy ideální, vždy může dojít k nějakému poškození přenášených dat •         včetně jejich úplné ztráty •              otázka: –          když už k něčemu dojde, kdo se má postarat o nápravu? •              varianta: spolehlivá přenosová služba –          ten, kdo data přenáší, považuje za svou povinnost postarat se o nápravu –          vyžaduje to: •         rozpoznat, že k chybě došlo (detekce chyb) •         vyžádat si nový přenos dat (skrze vhodné potvrzování) •              varianta: nespolehlivá přenosová služba –          … nepovažuje za svou povinnost postarat se o nápravu •         poškozená data jednoduše zahodí a pokračuje dál   jaký smysl mají nespolehlivé přenosové služby? •              se zajištěním spolehlivosti je vždy spojena nenulová režie –          stojí to výpočetní i přenosovou kapacitu •              zajištění spolehlivosti výrazně nabourává pravidelnost doručování dat –          tím, jak se chybně přenesená data musí posílat znovu •              spolehlivost není nikdy absolutní –          vždy je relativní, konkrétní aplikace mohou požadovat vyšší spolehlivost •         pak je výhodnější pokud si ji zajistí samy •              některým aplikacím více vadí nerovnoměrnost v doručování, než občasná chyba v datech –          například přenosu živého hlasu a obrazu