pro návrat na domovskou stránku klikni
sdílení a tisk
Nejnovější články

články [11...20]
Lupa,  29.09.2014
Poslanecká sněmovna ve svém předchozím složení posílila práva a ochranu zákazníků telekomunikačních operátorů. Ta nynější je naopak významně oslabila.

Lupa,  22.09.2014
Ministerstvo vnitra, ve spolupráci s NBÚ, připravilo návrh dalšího z prováděcích předpisů k novému zákonu. Přináší kritéria, podle kterých budou vybírány systémy pro zařazení do tzv. kritické informační infrastruktury.

Lupa,  15.09.2014
Operátor dotlačil všechny své zákazníky k automatickému dokupování dat. Současně jim ale zablokoval hlavní ústupovou cestu – na celý víkend odstavil své systémy, skrze které se dokupování dá vypnout.

Lupa,  10.09.2014
Vodafone a T-Mobile zveřejnili velkoobchodní nabídky pro přístup ke svým LTE sítím: za 1 MB chtějí 51 haléřů (VF), resp. 70 haléřů (T-M), vše bez DPH. A ještě velké minimální plnění každý měsíc.

Lupa,  08.09.2014
V červnu chtěli poslanci zredukovat ochranu zákazníků tak, aby se vztahovala jen na spotřebitele, a už nikoli na drobné podnikatele a živnostníky. Teď chtějí jít ještě dál.

Lupa,  03.09.2014
T-Cloud od T-Systems, nyní již pod hlavičkou T-Mobile, rozšiřuje své cloudové portfolio o aplikační služby. Nikoli ale vlastní, nýbrž od různých partnerů.

Lupa,  01.09.2014
Nařízení "o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru" již vyšlo v Úředním věstníku EU, jako nařízení č. 910/2014. Co a kdy přinese?

Lupa,  25.08.2014
Vodafone škrtá ze svých podmínek pasáže, porušující síťovou neutralitu. Prý je ale u svých mobilních datových služeb stejně neaplikoval.

Lupa,  18.08.2014
Zpùsob, jakým je v NENu řešeno elektronické podepisování, odporuje nejenom požadavkům zadávací dokumentace, ale i zásadám bezpečnosti a požadavkùm zákonù a certifikačních politik.

Lupa,  11.08.2014
Ceníky našich mobilních operátorů už pamatují i na poskytování provozních a lokalizačních údajů těm, kterých se týkají. Jejich získání ale není levné ani snadné.
© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+