Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 50/96, 10. prosince 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a650k140.php3

Zpravodajská resumé

Také nemáte tolik času, aby jste mohli pravidelně pročítat alespoň relevantní články denního či odborného tisku? Pak vám jistě přijdou vhod stručná zpravodajská resumé, v angličtině označovaná jako „digests", a v hovorové češtině asi nejvýstižněji „výcucy". Mnohé z nich jsou dostupné i po Internetu.

Hned na úvod si řekněme, že dnes uvažovaná zpravodajská resumé mohou být v zásadě dvojího druhu: mohou to být stručné „výcucy" z delších článků, které skutečně někde vyšly (a někdo je přečetl a stručně vystihl to podstatné, co je v nich obsaženo). Druhou variantou pak je takové zpravodajství, které je již psáno se záměrem být maximálně stručné a přinášet pouze skutečný „výcuc" podstatných a relevantních událostí (tj. zde není žádný „obsáhlejší" vzor, ze kterého by bylo udělán výtah). V obou případech samozřejmě je smyslem vyjít vstříc takovému čtenáři, který chce být informován o tom podstatném, ale neoplývá nadbytkem času, a nemá kdy sledovat běžné „plné" zpravodajství.

První příklad, který si dnes ukážeme, jsou anglicky psané „digests", které vydává v Praze sídlící společnost OMRI (Open Media Research Institute, jako určitý pokračovatel výzkumného institutu Rádia Svobodná Evropa/Svoboda). Ta se zabývá sledováním politického a ekonomického dění v bývalé střední a východní Evropě a zemích bývalého SSSR, a produkuje nejrůznější materiály týkající se této oblasti - od studií, komentářů a analýz, přes „plné" zpravodajství, až po stručné přehledy nejdůležitějších událostí, typu „digests". Ty pak jsou dostupné jak ve všeobecně-politickém zaměření (jako „Daily Digests", zkratkou DD, viz dnešní první obrázek [GIF1, URL1]), tak i v zaměření ekonomickém (jako „Economic Digests", ED, vychází týdně). Konkrétní příklad rozsahu i obsahu „denních" resumé ukazuje dnešní druhý obrázek [GIF2] (je na něm vydání z 22. listopadu, které nebylo aktualizováno ani k 1. prosinci).

Za dalším příkladem, tentokráte již česky psaným, se vydáme do Rádia Praha. Také zde vydávají každý den stručný zpravodajský přehled nejdůležitějších událostí. Měl by být přístupný v „běžné" HTML formě na jejich WWW serveru (viz třetí obrázek), ale ten zřejmě sám čerpá data ze serveru Gopher, a ten je momentálně v rekonstrukci (jak se můžete sami dočíst na domovské stránce Rádia Praha, na třetím obrázku [GIF3, URL3]). Co ale průběžně funguje, je rozesílání tohoto zpravodajství elektronickou poštou - příklad můžete vidět na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4]. Z něj si také můžete učinit obrázek o rozsahu zpravodajství Rádia Praha (na obrázku jsou pouze tři „body" z přibližně deseti, které každodenní zpravodajství v průměru obsahuje). Zajímavá je i metafora s živým rozhlasovým vysíláním, obsažená hned v úvodu („u vysílání Rádia Praha vás vítá ..."). To souvisí s možností poslechnout si zmíněné zpravodajství jako skutečné „zvukové" vysílání, prostřednictvím technologie Real Audio („živě", i v off-line režimu, s předchozím stažením souboru se zvukovým záznamem). Vyzkoušel jsem si to, fungovalo to, jen samotné zpravodajství bylo poněkud postarší (zřejmě vlivem pokračující rekonstrukcí).

Ještě další zpravodajské „výcucy", šířené prostřednictvím elektronické pošty i v HTML formě, u nás vydává vydavatelství Bajt. Zde ale jde o specificky orientované zpravodajství, zaměřené výhradně na oblast výpočetní techniky a počítačových komunikací. Většina zpráv je přitom přebírána ze zahraničního zpravodajství a pouze překládána (viz údaj o zdroji zprávy, na pátém [GIF5] a šestém [GIF6] obrázku). Občas jsou ale do tohoto zpravodajství zařazovány i původní „tuzemské" zprávy, připravované nejčastěji samotným vydavatelstvím Bajt.

WWW forma „Denních zpráv z Internetu", která je dnes mirrorována i na dvou dalších WWW serverech (společností PVT a Inet) má navíc jednu významnou přednost oproti verzi rozesílané elektronickou poštou. Existuje totiž nad ní vyhledávací stroj, pomocí kterého je možné účinně vyhledávat v archivu zpráv.

Vlastní pravidelné zpravodajství, tentokráte zřejmě výhradně z vlastní produkce a zaměřené spíše na tuzemské dění, nabízí i Softwarové noviny (viz sedmý obrázek [GIF7]). Stručné aktuální zpravodajství ze světa výpočetní techniky pak nabízí na svých WWW stránkách i Chipweek (viz poslední obrázek) [GIF8].


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka společnosti OMRI
  2. Příklad zpráv „daily digest"
  3. Část domovské stránky Rádia Praha, s nabídkou internetových služeb
  4. Zpravodajství Rádia Praha, rozesílané poštou
  5. Denní zprávy z Internetu, v HTML podobě
  6. Denní zprávy z Internetu, v podobě rozesílané el. poštou
  7. Aktuální zprávy Softwarových novin
  8. Aktuality z redakce CHIPweeku