Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 49/96, 3. prosince 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a649k140.php3

Od nás, ale nejen o nás

Při našich toulkách tuzemským Internetem bychom neměli zapomínat na to, že nejsme ve světě sami. Že i když náš domácí Internet nabízí velmi mnoho užitečných informací snad o všech aspektech dění v naší krásné zemi, nejsou tyto informace pro zahraniční uživatele zase až tak šikovné - protože jsou většinou jen v češtině. Naštěstí ale existuje i mnoho on-line informačních zdrojů, které svůj obsah poskytují v angličtině. Dnes navštívíme jeden z nich - anglicky psaný elektronický titul, zaměřený nejen na Českou republiku, ale i na další země bývalé střední Evropy.

Své zaměření si dnes navštívený časopis dal i do svého názvu: jmenuje se „Central Europe Online" (zkratkou CEO), a zabývá se konkrétně děním v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku, a částečně i v Slovinsku. Pokud lze u takovéhoto čistě elektronického titulu, šířeného prostřednictvím Internetu, vůbec mluvit o „vycházení", pak vychází v Praze. Zde totiž sídlí americká společnost EIN (European Information Network), která jej vydává. Samotný časopis sice „vychází" na adrese v doméně .com, což nic neříká o geografickém umístění příslušného serveru, ale vydávající společnost EIN přijímá svou poštu v naší národní doméně, například na adrese feedback@ein.cz.

Svou formou patří Central Europe Online spíše mezi „průběžníky", neboť jeho jednotlivé části jsou obměňovány s různou frekvencí. Například všeobecně-politické zpravodajství, které tvoří jednu z hlavních náplní časopisu, je aktualizováno denně. Ostatní rubriky pak zřejmě méně často, a některé mají dokonce takový obsah, že prakticky není nutné je obměňovat (například stránku s anglickým zněním naší ústavy, kterou zde také najdete).

Pokud jde o obsah, není Central Europe Online „klasickým" elektronickým časopisem. Je spíše něčím, co se v angličtině neformálně označuje jako „business information source", neboli uceleným zdrojem informací, určených zejména pro sféru obchodu. To ale ve skutečnosti zahrnuje jak všeobecně politické informace o aktuálním dění, tak i informace a analýzy ekonomického charakteru, přehledy místního tisku, a samozřejmě také faktografické informace typu možnosti ubytování, dopravní spojení, pamětihodnosti země či její politický systém apod. Chybět samozřejmě nesmí ani nejrůznější obchodní kontakty, a vzhledem k on-line charakteru a využití služby WWW nemohou chybět ani seznamy odkazů na další relevantní internetové zdroje. Tomu zaměření pak také odpovídá skladba „rubrik" Central Europe Online: najdete zde aktuální denní zprávy - nejprve jako seznam článků s jejich nadpisy a několika prvními řádkami (viz první obrázek [GIF1]), a pak jejich pokračování na samostatných stránkách (viz druhý obrázek [GIF2]). Další rubrikou je rubrika obchodní (neboli: business), příklad příspěvku z této rubriky vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3]. Součástí této rubriky jsou i různé přehledy či srovnání, včetně takových jaké ukazuje dnešní čtvrtý obrázek [GIF4].

Zajímavou rubrikou je i „Obchodní komora" - jde ve skutečnosti především o placenou inzertní rubriku, ve které mohou zúčastněné firmy prezentovat samy sebe. Kromě toho mají přístup i k některým dalším službám vydavatele, jako například ke starším číslům a nejrůznějším ekonomickým analýzám, statistikám, rozborům a studiím - jako platící zákazníci zkrátka mají větší privilegia než ostatní (neplatící) zákazníci. Jinak je ale Central Europe Online pro své čtenáře zadarmo.

Dalším druhem zpravodajství, které Central Europe Online přináší, je zpravodajství zaměřené na turistiku a cestování (i to obchodní). Kromě pravidelné rubriky, popisující různé turistické zajímavosti (viz šestý obrázek [GIF6]), zde najdete i informace o dopravních spojení, možnostech ubytování atd. K dispozici jsou také vybrané články místního tisku, i když pouze anglicky psaného (viz sedmý obrázek [GIF7]) - možnost „výstřižkové služby" českých titulů s překladem do angličtiny je sice také inzerována, ale jako placená služba poskytovaná jiným subjektem.

Časopis Central Europe Online vychází od druhé poloviny loňského roku, ale není jediným produktem svého vydavatele. Ten totiž vydává ještě jeden obdobně zaměřený titul, tentokráte ale věnovaný plně a výhradně dění v Rusku. Jmenuje se příznačně „Russia Today", a samozřejmě jej najdete také na Internetu [GIF8, URL8]. Zdarma.


Seznam obrázků:

  1. Titulní stránka Central Europe Online z pondělí 25.11.
  2. Plné znění jednoho z titulních článků
  3. Článek z ekonomického zpravodajství
  4. Přehled ekonomických ukazatelů sledovaných zemí
  5. Obchodní komora - služba pro navazování obchodních kontaktů
  6. Příspěvek z rubriky věnované turistice
  7. Články z místního tisku
  8. „Sesterský" titul Russia Today