Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 48/96, 26. listopadu 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a648k140.php3

Volební zpravodajství

V našem státě již podruhé v tomto roce proběhly volby. Tentokráte šlo o volby do Senátu, a Internet prokázal i zde své možnosti a přednosti jako všeobecný informační zdroj, schopný přinášet velmi aktuální zpravodajství o výsledcích voleb.

O možnostech předvolební agitace prostřednictvím Internetu jsme se zmiňovali již ve 21. dílu Toulek, v souvislosti s tehdy nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Šlo přitom o relativně skromné WWW stránky, které si nezřizovaly přímo jednotlivé politické strany, ale spíše provozovatelé konkrétních WWW serverů. Před senátními volbami se tento spíše pasivní přístup politických stran k Internetu moc nezměnil - s jedinou výjimkou ODS, která si jako první zřídila své vlastní (oficiální) WWW stránky, na adrese www.ods.cz.

Bezprostředně před konáním voleb do Poslanecké sněmovny (doslova několik málo dní) pak byl uveden do provozu oficiální volební WWW server (na adrese www.volby.cz), „plněný" přímo volební komisí, a provozovaný díky celé řadě sponzorů a spolupracujících firem. Jeho hlavní stránku vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1] .

Od svého spuštění byl oficiální volební server v provozu nepřetržitě (a nejspíše v nepřetržitém provozu zůstane i nadále). Před konáním senátních voleb zde byly mj. uveřejňovány oficiální seznamy všech kandidátů na senátorská křesla, a další informace související se samotným konáním voleb (jako třeba popis jejich technického zabezpečení). Svůj druhý „životní zenit" si však oficiální volební WWW server prožil bezprostředně po volbách, při zveřejňování volebních výsledků. K tomu docházelo průběžně, jak ostatně dosvědčuje i dnešní druhý obrázek [GIF2]. Pokud jsem dobře sledoval dění v hromadných sdělovacích prostředcích bezprostředně po skončení prvního kola voleb (protože tyto Toulky jsou psány v době mezi prvním a druhým kolem), objevovaly se volební výsledky na oficiálním volebním WWW serveru zhruba stejně rychle (či pomalu?) jako v ostatních médiích, v průběhu sobotního večera (dne 16.11.).

Výrazný rozdíl byl ovšem v přehlednosti a úplnosti poskytovaných informací. Například televize ani rozhlas dost dobře nemohly zaplavovat své čtenáře tabulkami podrobných výsledků ve všech volebních obvodech, a tak zveřejňovaly pouze již zvolené senátory či první dva postupující z jednotlivých obvodů. Ne že by detailnější informace neměly k dispozici, ale diváky a posluchače by asi moc nebavila záplava nic neříkajících čísel z obvodů, které se jich bezprostředně netýkají. Na Internetu si ale každý mohl vybrat právě a pouze to, co jej zajímalo - na klikovatelné mapě na dnešním třetím obrázku [GIF3] (či na níže uvedeném seznamu) si mohl vybrat právě ten volební obvod, který jej zajímal, a přečíst si přesné detailní výsledky (viz čtvrtý obrázek [GIF4]).

Aktuálnímu zpravodajství z průběhu voleb se samozřejmě věnovaly i další informační zdroje, vycházející na Internetu či alespoň dostupné prostřednictvím Internetu. Například oblíbený Neviditelný pes vycházel průběžně (viz pátý obrázek [GIF5]), a například kolem osmé hodiny večer (v onu volební sobotu 16. 11.) byl dokonce aktuálnější než samotný oficiální volební server (který zřejmě právě chystal další update průběžných výsledků).

Stranou nezůstaly ani České noviny, vycházející na Internetu víceméně průběžně. Také zde se velmi záhy objevily jak volební výsledky v hezky přehledné formě (viz sedmý obrázek [GIF7]), tak i první komentáře, glosy, a také odkazy na první zprávy v zahraničním tisku. Zde si lidé v ČTK všimli hned dvojnásobného faux-pas, které vyrobili ve zpravodajském gigantu CNN, a příslušnou stránku ihned „stáhli" (protože v rychle aktualizovaném zpravodajství CNN záhy zmizela a byla nahrazena ještě novějšími aktualitami). Relevantní části oněch dvou faux-pas vidíte na osmém obrázku [GIF8] - místo obrázku pana Klause se na uživatele usmívá pan Mečiar, a jeho rodné Slovensko je vydáváno za Rakousko. Inu, i mistři zpravodajství se někdy utnou.

Dalším médiem, které je dnes dostupné i po Internetu, je teletext České televize. I ten samozřejmě referoval o průběhu a výsledku voleb - příklad vidíte na dnešním devátém obrázku [GIF9].


Seznam obrázků:

  1. Hlavní stránka oficiálního volebního serveru
  2. Průběžné výsledky prvního kola po 19. hodině (v sobotu 16.11.)
  3. Vyberte si volební obvod .....
  4. Podrobné výsledky ve zvoleném volebním obvodě
  5. Aktuální vydání Neviditelného psa
  6. Volební zpravodajství Českých novin
  7. Přehled volebních výsledků v ČN
  8. Chybičky se vloudily ... i do zpravodajství CNN
  9. Volby na teletextu