Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 39/96, 24. září 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a639k140.php3

Hledáte něco? V novinách?

Chcete-li si přečíst po Internetu co možná nejčerstvější noviny, máte hned několik možností, kterými jsme se zabývali minule a předminule. Ale co když se potřebujete vrátit k nějakému staršímu článku, nebo jednorázově vyhledat všechny články za poslední dobu, vztahující se k určitému tématu? Jaké možnosti máte zde?

Zveřejňování tištěných novinových titulů v elektronické podobě má mnoho výhod. Patří mezi ně i možnost snadné archivace jednotlivých čísel (která například nikdy „nezežloutnou"), a pak také možnost snadného vyhledávání v archivu nashromážděných článků. Jakmile jsou totiž jednotlivé články dostupné v elektronické podobě, není větším technickým problémem ukládat je do vhodné databáze a nad ní vybudovat prostředky pro samočinné vyhledávání, nejspíše hned plnotextové. Výsledkem pak může být užitečná služba, schopná provádět jednorázové rešerše a současně poskytnout i plné znění nalezených článků. V praxi se služby tohoto typu samozřejmě liší v mnoha aspektech - například v tom, zda fungují jako placené či neplacené, a pak zejména v tom, jak „široký" mají záběr, neboli kolik titulů si do své databáze průběžně ukládají a následně v nich umožňují vyhledávat.

Služby právě naznačeného typu, poskytované na komerční bázi, jsou obvykle označovány jako služby „monitorování tisku". Již ve 34. dílu jsme si říkali, že u nás něco takového nabízí například firma Abacus (viz sedmý obrázek ve 34. dílu). Pokud jde o „technické parametry", tato služba monitoruje cca 150 druhů periodik (od celostátních deníků až po lokální časopisy), a podle ceníku (dostupného na adrese http://www.interinfo.cz/doc/cenik.html) přijde jedna rešerše na 25 korun, plné znění jednoho článku na 10,- Kč, přičemž měsíční paušál činí 4600,- Kč. Podobnou placenou službu pak nabízí i firma NEWTONIT, která se na serveru www.vol.cz stará o zveřejňování denního tisku. Její elektronický archiv (http://www.vol.cz/NEWTONIT/el_arch.html) také monitoruje celou řadu celoplošných a regionálních titulů, a předplatné zahrnující odběr až 1500 článků z celoplošných titulů přijde na 4500,- měsíčně. Ceny zde uvádím proto, že vedle těchto placených služeb existují i takové, které jsou zcela zdarma, a k mnoha účelům plně postačí.

Na většině WWW serverů, které zveřejňují denní tisk, máte kromě aktuálního čísla většinou k dispozici i čísla předchozí, buď s určitou omezenou „časovou hloubkou", nebo i všechna čísla od data, kdy příslušný titul začal v elektronické podobě vycházet. Příklad takovéto nabídky (na serveru www.vol.cz) vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1] (obdobně to vypadá například na Media serveru www.medea.cz, kde MF dnes také dostupná). Proto hledáte-li nějaký konkrétní článek a víte kdy přesně vyšel, můžete jít na jistotu.

Pokud neznáte přesné datum publikování, musíte se pohlédnout po možnosti vyhledávání. I když se ale nevydáte cestou placených služeb monitorování tisku, máte stále ještě šanci. Možnost vyhledávat zdarma najdete například i na serveru www.vol.cz (na kterém „sídlí" placený elektronický archiv firmy NEWTONIT). Příklad vidíte na dnešním druhém [GIF2], [GIF3] až čtvrtém [GIF4] obrázku. Služba sice má ještě některé drobné „mouchy" (nějak se jí nelíbí české „š", a z nalezených článků nepoznáte datum jejich publikování), ale jinak v zásadě funguje a je dostupná pro všechny čtyři novinové tituly vystavované na zmíněném serveru (MF Dnes, Svobodné slovo, Denní telegraf a Zemské noviny) . Na rozdíl od placené služby však hledá zadaná klíčová slova či fráze vždy jen v jediném titulu, a nikoli ve všech titulech současně. Provozovatelem obou služeb je stejná firma (NEWTONIT), takže bude zajímavé sledovat, zda zůstane i nadále u modelu dvou služeb, z nichž jedna je placená a druhá nikoli.

Další možnost vyhledávání v archivu článků z denního tisku můžete najít na Media serveru firmy Medea, kde jsou také přístupné četné novinové a časopisecké tituly. Zdejší vyhledávací služba [GIF5, URL5] je opět zcela zdarma a navíc má tu přednost, že vám dovoluje vyhledávat ve všech jí dostupných titulech současně [GIF6]. Přitom kromě deníků (MF Dnes, Lidové noviny, Svobodné slovo a Právo) a týdeníků (Strategie, Strategie News, Technický týdeník a Profit) jsou zde pro vyhledávání dostupné i plné texty politicky orientovaných relací našich televizních stanic (ČT1 a 2, Nova, Premiéra)! Tímto způsobem se pak můžete dostat například k plnému znění různých oblíbených televizních relací, včetně relací zpravodajských. Jeden konkrétní příklad, názorně dokumentující vyspělost naší politické scény, můžete vidět na dnešním posledním obrázku [GIF7].


Seznam obrázků:

  1. Nabídka starších čísel MF Dnes
  2. Formulář pro zadání vyhledávacího dotazu v deníku MF Dnes na serveru www.vol.cz
  3. Výsledek dotazu z obrázku č. 2
  4. Příklad nalezeného článku
  5. Formulář pro zadání vyhledávacího dotazu na media serveru (www.medea.cz)
  6. Výsledek dotazu z obrázku č. 5
  7. Příklad výsledku dotazu, omezeného na TV pořady