Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 38/96, 17. září 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a638k140.php3

Kam pro noviny do Internetu?

V minulém dílu Toulek jsme si na konkrétním příkladu (deníku MF Dnes) ukázali, jak vypadá on-line verze tištěného novinového titulu, přístupná po Internetu. Dnes se místo dalších konkrétních příkladů (které zase nejsou až tak principiálně odlišné) raději zastavíme u jiné důležité otázky: kam se v Internetu vydat pro denní tisk?

Jak jsme si již naznačili v minulých dílech, je zpřístupňování tištěných periodik i v elektronické formě a prostřednictvím Internetu velmi výrazným trendem. Povede k tomu, že brzy již otázka nebude znít „jsou noviny X.Y na Internetu?", ale spíše „kde najdu internetovou verzi novin X.Y?". Do popředí se pak jistě dostanou i otázky typu „jsou noviny X.Y na Internetu celé, nebo tam jsou jen některé články?" či „vychází internetová verze současně s tištěnou, nebo s určitým odstupem, či dokonce s předstihem?". Zastavme se u těchto otázek podrobněji.

Pokud jde o samotné hledání konkrétních titulů na Internetu, zde je nutné mít na paměti to, co jsme si již vícekrát zdůraznili, byť v trochu jiných souvislostech: v Internetu neexistuje žádná závazná evidence dostupných zdrojů. Neexistuje ani žádná centrální autorita, která by něco takového mohla (či musela?) dělat, a zřizovatelé nových služeb se ani nemusí nikoho ptát, ani svou nově zřizovanou službu nikomu hlásit. Takže, domyšleno do konce: neexistuje žádný „závazný", „směrodatný" seznam toho, jaké tituly jsou přístupné v on-line formě. Platí to přitom obecně, pro noviny i časopisy, tuzemské i zahraniční, i pro další zdroje. Na druhé straně si kdokoli může vytvořit a po Internetu zveřejnit vlastní seznam dostupných zdrojů. Úplnost jeho obsahu přitom bude vždy dána schopnostmi a možnostmi autora resp. správce seznamu.

I u nás dnes existuje celá řada seznamů novinových titulů, dostupných po Internetu. Jsou to jednak seznamy úzce specializované, jaké vidíte například na dnešním třetím [GIF3, URL3] a čtvrtém [GIF4, URL4] obrázku, a které lze najít i na domovských stránkách konkrétních uživatelů jako jejich „osobní" seznamy. Stejně tak se ale novinami na Internetu zabývají i všechny vyhledávací služby katalogového typu - příklady z katalogů Seznam, U zdroje a CZ_list vidíte na pátém [GIF5, URL5], šestém [GIF6, URL6] a sedmém obrázku [GIF7, URL7]. Vedle toho samozřejmě najdeme seznamy dostupných titulů i na těch WWW serverech, které samy příslušné tituly zveřejňují (viz první [GIF1] a druhý [GIF1] obrázek). Aniž bych chtěl jakkoli znevažovat práci autorů všech těchto seznamů, dovolím si konstatovat že žádný z nich není úplný.

Jedna z věcí, která mnoha seznamům chybí, je informace o případné dostupnosti jednoho a téhož titulu z více zdrojů. Skutečnost je totiž taková, že některé atraktivní tituly (jako třeba MF Dnes, Svobodné slovo, Profit apod.) najdete na více místech. Nejmarkantnější je to zřejmě u Svobodného slova, které lze najít hned na třech místech: www serverech cech.cesnet.cz, www.medea.cz a www.vol.cz. Dostupnost konkrétních titulů z různých zdrojů je patrná například na seznamech na dnešním třetím [GIF3, URL3] a čtvrtém [GIF4, URL4] obrázku, ale je zase poněkud zkreslena nabídkou Media serveru společnosti Medea. Ten totiž měl do nedávné doby dvě fyzické přípojky (i dvě symbolická doménová jména, press.medea.cz a www.medea.cz), přičemž každá měla jinou rychlost, a tak mělo jistou logiku „zdvojit" nabídku jednoho a téhož serveru podle toho, jako cestou se k němu uživatel připojoval. V nedávné době ale Media server změnil své připojení (dříve přes CESNET, nyní přes IBM), a obě původní přípojky splynuly v jednu. Na seznamech na třetím a čtvrtém obrázku jsou však stále uváděny obě varianty samostatně.

Když už jsme se dostali k oblíbenému Media serveru - relevantní část nabídky jeho „internetové trafiky" vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]. Kvůli rozsahu zde schází pouze obrázek (senzitivní mapa) namalované trafiky, kterou jsme si ukazovali již v předminulém dílu (také tehdy jako první obrázek). Pokud se pozorně podíváte na dnešní první obrázek [GIF1, URL1], najdete v jeho horní části seznam titulů, které jsou dostupné přímo na zmíněném Media serveru. Ve střední a spodní části, s výstižnými prefixy „link", pak najdete odkazy na tituly umístěné na jiných WWW serverech. Jsou to ale vesměs samé „nekonkurenční" tituly, zatímco třeba odkaz na Svobodné slovo či MF Dnes na jiných serverech zde nenajdete. Inu, konkurenční vztahy se celkem pochopitelně objevují už i v Internetu. Naproti tomu na serveru www.vol.cz, který je dalším velkým „zveřejňovatelem" denního tisku na Internetu, najdete i dva odkazy na vysloveně konkurenční expozice (viz dnešní druhý obrázek [GIF2, URL2]) - ikonka „Lidové noviny" vede na Media server (www.medea.cz), a ikonka „Mladý svět" na server cech.cesnet.cz.

WWW server cech.cesnet.cz, provozovaný CESNETem, nabízí sice jen tři tituly (Mladý svět, Svobodné slovo a RESPEKT, viz horní část dnešního čtvrtého obrázku [GIF4, URL4]), ale na druhé straně je zřejmě nejpohotovější. Například Svobodné slovo na něm vychází v elektronické formě s předstihem před běžnou tištěnou formou - večer zde již najdete číslo z příštího rána. Když jsem například v neděli 8.9. večer sbíral podklady pro tento díl, našel jsem zde „večerní výběr" z pondělního Svobodného slova, zatímco na Media serveru i serveru www.vol.cz bylo k dispozici jako nejčerstvější pouze Svobodné slovo z pátku 6.9. V pracovní den pak byla situace obdobná: dopoledne v úterý 10.9 bylo na serveru cech.cesnet.cz k dispozici aktuální úterní vydání Svobodného slova, zatímco na ostatních serverech pouze vydání pondělní. Přitom pokud jde o rozsah, „večerní výběr" prezentovaný na serveru cech.cesnet.cz je přesně tím, co v HTML podobě nabízí i ostatní servery (jen tomu neříkají „výběr"). Jde prakticky o celé Svobodné slovo.


Seznam obrázků:

  1. Nabídka internetové trafiky na Media serveru
  2. Nabídka denního tisku na serveru www.vol.cz
  3. Jeden ze specializovaných seznamů denního tisku
  4. Další specializovaný seznam denního tisku
  5. Seznam novinových titulů v rámci katalogu Seznam
  6. Seznam novinových titulů v rámci katalogu U zdroje
  7. Seznam novinových titulů v rámci žlutého CZ_listu