Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 40/96, 1. října 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a640k140.php3

Profit na Internetu

V minulých dílech jsme se zabývali dostupností denního tisku na Internetu. Dnes se již dostaneme k novinovým a časopiseckým titulům, které vychází poněkud méně často, a začneme jedním zajímavým konkrétním příkladem.

Když jsme si v tomto seriálu ukazovali, jak jsou na Internetu zpřístupňovány jednotlivé deníky, nenarazili jsme na příliš velkou variabilitu. Vesměs se jednalo o zveřejnění plných textů, bez většího formátování či jiných grafických úprav, a v některých případech byl nabízen i tzv. PDF tvar (viz 35. díl Toulek, obrázky č. 8 a 9), který je ve své podstatě elektronickým snímkem novin v takovém tvaru, v jakém vychází na běžném novinovém papíře. Jakmile se ale od deníků přesuneme k titulům, které mají větší periodu mezi jednotlivými čísly, narazíme na výrazně větší různorodost v jejich „internetové formě". Plné texty všech článků zde jsou spíše méně časté, a stejně tak i PDF formáty. Častější jsou spíše plné texty vybraných článků, stručné anotace jednotlivých čísel či tematické výběry, a mnohem větší důraz bývá kladen na celkový image a grafickou bohatost internetové verze - což je asi pochopitelné u titulů, které i v originále vychází na kvalitním papíře a mají propracovanou grafickou stránku.

Dnes bych vás rád seznámil s jednou zajímavou variantou zpřístupnění tištěného titulu, kterou považuji za docela inteligentní a přinášející další „užitnou hodnotu". Jde o internetovou verzi Českomoravského Profitu, který vydává vydavatelství Ringier. S tímto titulem jste se možná již setkali na serveru www.vol.cz (konkrétně na adrese http://www.vol.cz/NEWTONIT/noviny/pf/index.html) - zde je však dostupné pouze jedno jediné číslo Profit-u, z 16. dubna letošního roku. Zřejmě tedy nedošlo k dohodě mezi vydavatelství Ringier a firmou NEWTONIT, která na serveru www.vol.cz novinové tituly zpřístupňuje. Naproti tomu na Media serveru společnost Medea (v tamní „internetové trafice", http://www.medea.cz/press/) je Profit dostupný v plném znění, a to jak v HTML podobě, tak i v podobě PDF souborů (po jednotlivých stránkách, a tudíž o alespoň trochu únosné velikosti).

Českomoravský Profit si však v nedávné době pořídil vlastní doménu a vlastní WWW stránky. Ty lze najít na adrese www.profit.cz, domovskou stránku vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]. Když jsem se však vydal po odkazu na českou stránku (Czech home page), dostal jsem se na WWW server sdružení Omicron na elektrotechnické fakultě pražského ČVUT, kde se české stránky Profitu fyzicky nachází (možná prozatím, takže doporučuji raději vycházet z domovské stránky na www.profit.cz).

Českou domovskou stránku Profit-u vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2, URL2]. Navolením ikonky s aktuálním číslem jsem se dostal k tomu, co vidíte na třetím obrázku [GIF3] - je to vlastně jen velmi stručný obsah celého čísla, bez dalších odkazů na podrobnější texty. U starších čísel (dostupných z druhého obrázku přes ikonku „archiv") však určité „výcucy" či obsáhlejší úryvky z některých rubrik přeci jen k dispozici jsou. Ale jsou to vesměs jen takové rubriky, které mají něco společného s Internetem. Příklad vidíte na čtvrtém obrázku [GIF4], povšimněte si na něm sympatické skutečnosti, že autor WWW podoby zde obohatil původní text o aktivní odkazy, které v originálu být nemohly, ale zde výrazně zvyšují „užitnou hodnotu" textu.

Kromě toho najdete na WWW stránkách Profit-u i plné znění jednotlivých konkrétních článků, zabývajících se Internetem (je zde i jejich chronologický seznam, viz dnešní pátý obrázek [GIF5]). Já jsem zde našel dokonce i jistou obdobu Toulek, pod názvem „Komentovaný adresář". Úryvek vidíte na šestém obrázku [GIF6].

Co mne ale nejvíce upoutalo na WWW stránkách Profit-u, je zdejší seznam poskytovatelů přístupu k Internetu [GIF7]. Je totiž velmi šikovně zpracován, a dává uživatelům možnost vyhledávání jednak podle konkrétního poskytovatele (což nabízí i ostatní seznamy), ale také podle města, ze kterého se chtějí připojit (viz osmý obrázek [GIF8]). Takovouto možnost (pokud je mi známo) dosud žádný obdobný seznam poskytovatelů připojení nenabízí.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka Profit-u na serveru www.profit.cz
  2. Česká domovská stránka na serveru Omicronu
  3. Obsah nejnovějšího čísla Profit-u
  4. Příklad on-line verze jedné z rubrik
  5. Seznam článků z Profit-u, týkajících se Internetu
  6. Konkurence Toulek
  7. Možné přístupy k seznamu poskytovatelů připojení
  8. Možnosti přístupu k Internetu podle měst
  9. Poskytovatelé podle abecedy (tento obrázek je možné vyhodit, bude-li málo místa)