Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 25.7.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0725001.php3

Neblikejte, porušujete tím zákon!

Máte-li na svém mobilu nálepku, která bliká, když vám někdo volá, pak ji raději sundejte. Ruší totiž jiné bezdrátové přenosy. Jak je to možné?

Ta zpráva z minulého týdne jakoby ideálně zapadala do probíhající okurkové sezóny a nynějších parných letních dnů: ledva naše ČTÚ dokončilo analýzy relevantních trhů, pustilo se plnými silami do boje s dalším problémem: s blikátky na mobilních telefonech. To jsou takové ty hodně barevné samolepky (anglicky: flashing stickers, viz např. zde), kterými si náctiletí vyšperkovávají své mobily, a které všemožně blikají či jinak září, kdykoli mobil přijímá vyzvánění (případně když sám volá). Střídmější provedení pak lidé používají jako alternativu k vibračnímu vyzvánění.

Jenže je tady problém. Je jím rušení, které tyto blikající nálepky způsobují, a na které minulý týden poukázal Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Sám sice nemá kompetence takováto blikátka zakazovat, ale upozorňuje na to, že jejich používání porušuje zákon, neboť přitom dochází k nepřípustnému rušení jiných bezdrátových přenosů. Konkrétně přenosů v sítích FWA, v licencovaném pásmu 3,5 GHz.

ČTÚ k tomu dokonce vydalo tiskovou zprávu (přesněji: Upozornění na používání blikajících antén na mobilních telefonech), a když o tom "mobilně zaměřená" i masovější média informovala, řada lidí si v diskusích začala klepat na čelo. To prý nemá ČTÚ nic lepšího na práci, než se zabývat takovýmito "zbytečnostmi"? Nebo snad má také okurkovou sezónu?

Další reakce se zase pozastavovaly nad věcnou podstatou celé kauzy: jak může malé pasivní zařízení (bez vlastního zdroje) způsobovat takové rušení jiných přenosů, že to vůbec stojí nějak za řeč? Natož za cílenou akci ze strany ČTÚ?

Kde se bere rušení?

Pojďme si nyní uvést zmiňované skutečnosti na pravou míru. Začněme nejprve u toho, jak mohou pasivní blikátka vůbec způsobovat nějaké rušení.

Blikající nálepky jsou skutečně čistě pasivní zařízení, která nemají žádný vlastní zdroj. Takže pokud nějak svítí, a tím vlastně samy vydávají energii, musí energii odněkud brát a vhodně si ji převádět do takové podoby, jakou samy potřebují.

Zdrojem energie je pro ně samotný mobil, resp. jeho vyzařování. To je velmi pečlivě soustředěno do těch frekvencí, které má příslušný mobilní operátor k dispozici, a liší se i podle jednotlivých buněk mobilní sítě. Blikající nálepka pak má v sobě cosi jako velmi jednoduchý přijímač, který je dosti širokopásmový a dokáže přijímat poměrně široké spektrum frekvencí (takže ji až tolik nezajímá, na jakých konkrétních frekvencích mobil právě vysílá). Spíše než o přijímač ale jde o jakýsi konvertor, který se ani tak nezajímá o přenášený signál, jako o energii, která ho "nese" - a tuto energii převádí (konvertuje) na jiný druh energie. Konkrétně na světlo, čímž dosahuje požadovaného "blikajícího" efektu.

Problém ale vzniká kvůli nedokonalosti převodu jednoho druhu energie na druhý. Jelikož musí jít o co nejlacinější, nejjednodušší (a také fyzicky co možná nejmenší) zařízení, při jeho fungování dochází k nežádoucímu vedlejšímu efektu, v podobě (druhotného) vyzařování na frekvenci, rovné dvojnásobku "vstupní" frekvence (té, na které vysílá mobil).

Odborníci by asi podotkli, že nálepky vyzařují (vysílají) ještě na dalších frekvencích, a nepříznivých efektů je tak více. Ale právě vysílání na dvojnásobné frekvenci je zřejmě nejvýznamnější, a proto jej ČTÚ tak zdůrazňuje (s odvoláním na druhou harmonickou, neboli složkou s dvojnásobkem původní frekvence).

Část dnešních mobilních sítí přitom používá frekvence v pásmu 1800 MHz (přesněji 1710-1785 MHz a 1805-1880 MHz, konkrétní přidělení), a na dvojnásobné frekvenci 3,5 GHz (konkrétně 3510 - 3580 MHz / 3410 - 3480 MHz, podrobněji) zase fungují bezdrátové přenosy v sítích FWA (Fixed Wireless Access). Proto zde skutečně může docházet k rušení sítí FWA, na které ČTÚ poukazuje.

Pásma 1800 MHz a 3,5 GHz jsou ovšem dosti široká, a v praxi proto záleží na tom, o které konkrétní části (frekvenční kanály) jde - jak na straně mobilního operátora (v pásmu 1800 MHz), tak i na straně FWA sítě (v pásmu 3,5 GHz). Proto také ČTÚ ve svém vyjádření konstatuje, že problém není u všech operátorů stejný:

Vzhledem ke vzájemné poloze přidělených kmitočtů pásem GSM 1800 a FWA 3,5 GHz způsobují největší rušení mobilní telefony s nalepeným blikačem v síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., v menší míře pak Eurotelu, spol. s r.o. a Vodafone Czech Republic a.s.

Jak reagují mobilní operátoři?

Podle ČTÚ je tedy těžiště problému hlavně u T-Mobile, vzhledem k "poloze" jemu přidělených frekvenčních pásem. Shodou okolností je právě T-Mobile jediným z našich operátorů, kteří blikající samolepky aktivně podporoval, v různých marketingových akcích, a dokonce je i sám prodával. Nyní, po vyjádření ČTÚ, mu nezbylo než s tím skončit:

T-Mobile respektuje upozornění Českého telekomunikačního úřadu (ČTU) a s okamžitou platností pozastavuje prodej zmíněných blikacích nálepek, které prodáváme v síti Značkových prodejen T-Mobile Czech Republic. Není však vyloučené, že zákazníci nebudou používat nálepky získané od jiných prodejců a distributorů.

Naproti tomu zbývající dva operátoři se vyjádřili tak, že sami blikající nálepky nenabízí ani jinak nepodporují.

Pravdou ale je to, na co upozorňuje i vyjádření T-Mobile: že blikající nálepky si lidé nemusí pořizovat zdaleka jen od mobilních operátorů. Dnes jde o poměrně atraktivní zboží, vyráběné například v Číně, které může do ČR dovézt a prodávat obecně kdokoli. A to by samo o sobě ještě nemuselo být ve sporu se zákonem. Ten totiž hovoří až o provozování zařízení, která nesmí způsobovat rušení.

Po věcné stránce to vychází nastejno, ale formálně by (alespoň podle mého názoru) měl být problém až v okamžiku zapnutí (používání, resp. provozování) mobilu s blikající nálepkou. Nikoli již při pouhém nalepení nálepky, jak ve svém vyjádření naznačuje ČTÚ:

Český telekomunikační úřad upozorňuje všechny provozovatele mobilních telefonů v sítích GSM, že nalepením jakéhokoliv blikače na svůj mobilní telefon porušují § 100 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyzývá je, aby blikač ze svého mobilního přístroje odstranili.

Ale možná je to od ČTÚ jen méně šikovná formulace, a to podstatné je zahrnuto již ve slovní konstrukci "upozorňuje všechny provozovatele ... že nalepením ... porušují ...". Pokud si blikačem polepíte starý nefunkční mobil, pak asi nebudete jeho provozovatel.

Ovšem i ten, kdo nadále prodává blikající nálepky, by určitě měl kupujícího řádně informovat o tom, že zakoupenou nálepku si může nalepit tak leda na nepoužívaný mobil.

Musel regulátor reagovat?

Zastavme se ale ještě u dalšího aspektu, a to u názoru z diskusí, že ČTÚ se zabývá malichernostmi. Pravdou je, a na to také ČTÚ upozorňuje, že na rušení si stěžovali provozovatelé sítí FWA:

Na základě stížností operátorů pevných přístupových sítí (dále jen "FWA"), provozovaných v pásmu 3400 až 3600 MHz, na plošné rušení, zejména ve velkých městech (Praha, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Liberec, atd.)...

Navíc pásmo 3,5 GHz, o které zde jde, je licenčním pásmem, kde držitel licence je chráněn proti rušení - a tím, kdo má dbát na dodržování této ochrany před rušením, je právě ČTÚ jako správce spektra. Takže když přišla stížnost, resp. stížnosti, ČTÚ zareagovat musel.

Plošné rušení?

Škoda jen, že ČTÚ ve svém vyjádření nebyl poněkud sdílnější, pokud jde o míru a závažnost rušení. To je totiž další věc, na kterou poukazovala řada reakcí v diskusích: jak může způsobovat tak významné rušení pasivní nálepka, která sama vyzařuje jakýmsi vedlejším efektem jen určitou část toho, co vyzařuje sám mobil?

Ovšem vysílací výkon mobilů zase nemusí být až tak zanedbatelný, když jeho vysílání musí "dosáhnout" třeba až na kilometry vzdálenou základnovou stanici. Ale toto vysílání je velmi úzce soustředěné do "vlastního" frekvenčního pásma, a do ostatních pásem nezasahuje. A problém blikajících nálepek je právě v tom, že vysílání mobilu jako svůj vedlejší efekt fakticky převádí do jiných pásem, kde už k rušení dochází. Ovšem s účinností, která určitě má daleko ke 100%. Konkrétní výši této účinnosti, na které hodně záleží, si ale netroufám odhadovat.

Škoda, že ČTÚ nějak podrobněji nenaznačil, jak významné a silné je rušení, na které si stěžovali operátoři FWA sítí. Konstatování, že jde o "plošné rušení", mi přijde poněkud nadnesené, ale samozřejmě se mohu mýlit. Navíc sítě FWA fungují už nějaký ten pátek, sítě GSM ještě déle, a ani blikající nálepky nejsou žádnou novinkou posledních dnů. Pokud by rušení bylo skutečně tak významné a plošné, proč na něj ČTÚ reaguje až teď?

Zajímavé také je, že ani na Internetu se o rušení z blikajících nálepek (pasivních "flashing stickers" či aktivních "flashing pens") moc nepíše.